> KORISNI LINKOVI
> Dugogodišnja tradicija i iskustvo

KNJIGOVODSTVO ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

vođenje poslovnjihknjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga u skladu sa propisima
- izrada popisa imovine i obveza
- sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
izrada obračuna plaća
- vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- vođenje blagajne
- obračun poslovnih kartica
- izrada prijava poreza na dobitak

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTNIKE I SLOBODNA ZANIMANJA

vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava, i to:
knjige ulaznih računa
- knjige izlaznih računa
- knjige primitaka i izdataka
- ostale pomoćne evidencije u skladu sa propisima
- izrada popisa dugotrajne imovine
- izrada mjesečnih / tromjesečnih / godišnjih obračuna PDV-a
- izrada prijava poreza na dohodak sa propisnim prilozima

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih isprava
- vođenje pomoćnih evidencija u skladu sa propisima i potrebama neprofitne organizacije
- izrada tromjesečnih i godišnjih obračuna